BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO CÁC ÔNG LỚN P1

65

Chính Chúa Giê-su dạy maisen Phạm Lực dùng tiêu đề Bé nhỏ chỉ đường cho các ông lớn, để livetrim chia sẻ các thông điệp của Chúa Giê-su và Mẹ Maria. Thông điệp ban qua ngôn sứ Maria Nhung, Maria Loan Anh.

Dưới đây là danh sách các videos:

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO CÁC ÔNG LỚN P1

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P2

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P3

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P4

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P5

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P6

 

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P7

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P8

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P9

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P10

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P11

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P12

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P13

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P14

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P15

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P16

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P17

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P18

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P19

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P20

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P21

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P22

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P23

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P24

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P25

 

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P26

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P27

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P28

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P29

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P30

 

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P31

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN P32

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here