Có nên in hình thánh vào móc khóa hay không?

122

Xin chia sẻ tới quý cộng đoàn tham khảo về việc IN HÌNH THÁNH làm các vật móc khóa, vé xe… ở một bài viết trên trang ĐỊNH HƯỚNG ƠN GỌI.

Yêu thương có nhiều góc nhìn đi nữa, thì đều có điểm chung là phải thể hiện đúng. Vì khó có thể đồng ý việc nói yêu thương mà hành động không thể hiện được yêu thương.

In hình ảnh Thánh với mục đích yêu thương thì đó là điều tốt, nhưng đặt hình ảnh Thánh ở nơi không tôn kính, hoặc đặt làm công cụ dễ gây ra sự thiếu tôn kính thì dễ tạo ra dịp gương xấu cho người chưa ý thức được, hay yếu Đức Tin.

Như Thánh Phê-rô nói, dù việc ăn đồ cúng là không phải kiêng, nhưng vì việc này dễ làm cho người yếu Đức Tin nhìn vào gây sa ngã cho họ, nên tôi sẽ không ăn đồ cúng.

Liên hệ với việc in hình ảnh cho các công cụ sử dụng cũng vậy, dù việc này bản chất là không xấu, nhưng nó dễ làm cớ cho người yếu Đức Tin và người chưa có Đức Tin bị vấp vào sai lạc, thế tục hóa sự Thánh, vì thế không nên làm.

Vậy, không chỉ nói lời yêu thương, mà còn phải biết thể hiện bằng việc làm đúng, để duy trì nêu gương cho các thế hệ tránh sai lạc dần, để việc làm đó đem lại sự yêu thương đấng Thánh và yêu thương nhau (tránh dịp cớ cho người khác sa ngã).

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi chúng con!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here