Home Thông điệp Chúa ban

Thông điệp Chúa ban

Những thông điệp cuối cùng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho Hội Thánh tại Việt Nam.
Cực sai lầm khi phân biệt mặc khải tư và mặc khải công, vì Thiên Chúa luôn ban thông điệp cho Hội Thánh toàn nhân loại thông qua người bé mọn hèn mòn nhất.

Cực sai lầm khi cho phép: quyền tin hay không tin vào mặc khải. Vì như vậy là coi thường Thánh Ý của Thiên Chúa, thông điệp vốn cần phài có để mở lòng trí cho loài người thụ tạo hư không tội lỗi. Đáng lẽ phải coi trọng các thông điệp là hồng ân mà Thiên Chúa thương ban cho Hội Thánh và nhân loại được hiểu biết SỰ THẬT CHÂN LÝ trong thế giới đầy tội lỗi, giả dối này.

Khi chưa phân định được mặc khải nào từ Thiên Chúa, thì Hội Thánh phải có trách nhiệm tổ chức cầu nguyện, kêu gọi giáo dân cùng giáo quyền hợp ý cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần nhận biết Thánh Ý Chúa. Nên nhớ phải là tổ chức cầu nguyện xin ơn phân định, chứ không được phép gọi là “điều tra” vì thái độ “điều tra” là không khiêm nhường hạ mình. Thiên Chúa luôn nhận lời người có thiện chí tìm kiếm Thánh Ý Ngài, và sẽ ban cho dấu chỉ để nhận biết ơn của Ngài.

THÔNG ĐIỆP

LỜI TIÊN BÁO THỨ 3 BÍ MẬT FATIMA

PHẦN NÀY RẤT QUAN TRỌNG NHIỀU NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT. ĐỌC XONG XIN PHỔ BIẾN CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT LỜI TIÊN BÁO THỨ 3 –...

ĐÃ GỬI HĐGMVN

THÁNH CHỈ CỦA CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 09 năm 2015 Thiên Chúa đã ban Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch hiển thị trên bức ảnh “Lòng Chúa Thương...

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO ÔNG LỚN

BÉ NHỎ CHỈ ĐƯỜNG CHO CÁC ÔNG LỚN P1

Chính Chúa Giê-su dạy maisen Phạm Lực dùng tiêu đề Bé nhỏ chỉ đường cho các ông lớn, để livetrim chia sẻ các thông...